Polityka Prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI NOVA-VISION SP. Z O.O.

1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nova-Vision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 00-687, ul. Wspólna 63B lok. 2, NIP: 7010679178, REGON 366943436, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000671851 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator informuje jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo:
a) wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
b) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
c) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
d) usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres biuro@nova-vision.pl lub kontakt pisemny na adres: Nova-Vision Sp. z o.o., ul. Wspólna 63B lok. 2, 00-687 Warszawa.

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) świadczenia przez Administratora oferowanych przez niego usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) Marketing bezpośredni produktów i usług oparty na uzasadnionym interesie Administratora ogranioczony jest do jednorazowego kontaktu z zapytaniem o zgodę na przedstawienie oferty na adres email pozyskany z Pani/Pana strony internetowej lub informacji dostępnych na portalach internetowych (np. CEIDG, strony i katalogi reklamujące Pani/Pana firmę)

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a) w zakresie świadczenia usług dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej/tych umowy/ów. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przy czym w przypadku braku Pani/Pana odpowiedzi na jednorazowy kontakt zapytaniem o zgodę na przedstawienie oferty nie dłużej niż 3 miesiące od naszego zapytania;
c) w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. podwykonawcom, czy dostawcom usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl)

II. POLITYKA COOKIES

1. Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie internetowym wyświetlana jest Użytkownikom informacja na temat stosowania plików cookies. Nasz Serwis internetowy, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia i używanego oprogramowania oraz nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na urządzeniu Użytkownika. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej efektywna dla jej użytkowników.

3. W przypadku gdy Serwis internetowy jest wykorzystywany przez Użytkownika jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeśli Użytkownik nie przekazuje danych osobowych w inny sposób, zbierane są tylko te dane, które są przekazywane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową Użytkownika.

4. Podczas przeglądania Strony internetowej, zbierane są dane potrzebne ze względów technicznych, aby móc wyświetlić stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo. Są to następujące informacje:
a) adres IP
b) data i godzina zapytania
c) różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
d) treść żądania (konkretna strona)
e) status dostępu/ kod odpowiedzi http
f) przesyłana ilość danych
g) strona internetowa, z której pochodzi żądanie
h) przeglądarka
i) system operacyjny i jego interfejs
j) język i wersja oprogramowania przeglądarki.

5. Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania ze Strony internetowej na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Można wyróżnić różne rodzaje plików cookies. Strona internetowa wykorzystuje cookies własne wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego jej działania oraz cookies pochodzące od podmiotów trzecich, a także cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

6. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu internetowego i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

7. Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
a) prawidłowego wyświetlenia strony internetowej oraz dostosowania jej do Twoich preferencji,
b) tworzenia statystyk i ulepszania zawartości strony internetowej, a także
c) personalizowania informacji marketingowych.

8. Dla powyższych celów korzystamy również z narzędzi udostępnianych przez podmioty trzecie. Wiąże się to z korzystaniem i przekazywaniem plików cookies do firm zewnętrznych takich jak: Google LLC oraz Facebook Inc. Z uwagi na to, że Google LLC oraz Facebook Inc posiadają siedzibę w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przez przepisy europejskie.

9. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies tracą ważność po maksymalnie 24 miesiącach.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli domen i stron internatowych, do których linki są umieszczone w naszym Serwisie internetowym. Zachęcamy, by przed rozpoczęciem korzystania z tych stron zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

11. Podstawą do wykorzystywania plików cookies jest wyrażona przez Użytkownika zgoda. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgoda ta może zostać również wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z odpowiednich wskazówek znajdujących się w zakładce pomoc używanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu internetowego, jak również z wielu innych stron internetowych, które je stosują.

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, ochrony danych lub plików cookies, a także celem wykonania przysługujących Państwu praw, o których mowa wyżej prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Poznaj SolisApp i sprawdź jak może on pomóc zwiększyć Twoją sprzedaż!

Umów się na bezpłatną prezentację systemu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.